Photo album / Heinäveistoksia 2017-19 / Rainy Day 2018 (a detail of the work)
Rainy Day 2018 (a detail of the work)

Rainy Day 2018 (a detail of the work)

Added: 8/22/19